Βιοχημικά Τέστ Β Τριμήνου

 

Τα βιοχημικά test β’ τριμήνου είναι εξετάσεις πληθυσμιακής διαλογής οι οποίες πραγματοποιούνται κατά το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης με σκοπό να ανιχνεύσουν κυήσεις υψηλού κινδύνου για χρωμοσωμικές ανωμαλίες και ανωμαλίες του νευρικού σωλήνα. Σε αυτές συγκαταλέγονται 2 εξετάσεις: το Α-test (ή τριπλό test) και το τετραπλό test.