Κρυοσυντήρηση ωαρίων

Μια απο τις σημαντικότερες εξελίξεις που έχουν συμβεί στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, είναι η δυνατότητα κρυοσυντήρησης ωαρίων με τη μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification). Η Εμβρυοκοσμογένεσις είναι απο τα πρώτα κέντρα στην Ελλάδα που εφάρμοσε αυτή τη μέθοδο κρυοσυντήρησης με πολύ καλά αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο επιβίωσης των ωαρίων μετά την απόψυξη, όσο και σε επίπεδο γονιμοποίησης και επίτευξης κυήσεων. Έτσι, σε περιπτώσεις όπου μια γυναίκα κινδυνεύει να χάσει την ικανότητα να παράγει ωάρια (π.χ. γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία – ακτινοβολία λόγω κάποιου κακοήθους νοσήματος) ή έχει αυξημένες πιθανότητες να ελαττωθεί η γονιμότητά της έχει τη δυνατότητα να κρυοσυντηρήσει τα ωάριά της στο κέντρο μας για μελλοντική χρήση(π.χ. γυναίκες που έχουν οικογενειακό ιστορικό πρόωρης εμμηνόπαυσης ή γυναίκες που έχουν την πίεση της ηλικίας και δεν έχουν επιλέξει ακόμη τον κατάλληλο σύντροφο). Η γυναίκα θα χρειαστεί να περάσει από την διαδικασία της διέγερσης ωοθηκών και της ωοληψίας.

Στη συνέχεια τα ωάρια καταψύχονται και φυλάσσονται σε δοχεία υγρού αζώτου.