Προληπτικός Έλεγχος Μαστών

Η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης

 

Η καλύτερη στρατηγική κατά του καρκίνου του μαστού είναι η πρόληψη. Η στιγμή της διάγνωσης είναι θεμελιώδους σημασίας, διότι η πρώιμη ανίχνευση του αρχόμενου καρκίνου αυξάνει την πιθανότητα οριστικής ίασης.

Η έγκαιρη διάγνωση μας επιτρέπει όχι μόνο να επιτύχουμε πολύ υψηλά ποσοστά ίασης αλλά και προσφέρει στους ασθενείς τη δυνατότητα θεραπείας με όλο και λιγότερες ακρωτηριαστικές και ριζικές επεμβάσεις.

 

Αξιολόγηση του μαστού

Η αξιολόγηση ξεκινά με τη λήψη του ιστορικού του μαστού (το ατομικό, το μαιευτικό και το οικογενειακό ιστορικό, τη λήψη ορμονών ή φαρμάκων, τη διενέργεια εξετάσεων, επεμβάσεων, βιοψιών ή παρακεντήσεων μαστού).  Ακολουθεί η κλινική εξέταση των μαστών, η ψηλάφηση, η οποία ξεκινά με μια επισκόπηση που γίνεται με δυνατό φως για τυχόν ανωμαλίες του δέρματος∙ συνεχίζεται με την ψηλάφηση των μαστών και ολοκληρώνεται με την ψηλάφηση της μασχάλης και του λαιμού για την ύπαρξη λεμφαδένων.