Κλασσική γονιμοποίηση(IVF)

Μερικές ώρες μετά την ωοληψία και αφού το σπέρμα έχει περάσει από την κατάλληλη επεξεργασία, τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια έρχονται σε επαφή. Στην συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση (In Vitro Fertilization) τα ωάρια απλά τοποθετούνται σε μεγάλη συγκέντρωση σπερματοζωαρίων μέσα σε σταγόνες ειδικού καλλιεργητικού υλικού και φυλάσσονται σε κατάλληλες συνθήκες.