Κρυοσυντήρηση εμβρύων

Πολλές φορές μετά την επιλογή των εμβρύων που θα μεταφερθούν στη μήτρα, υπάρχουν πλεονάζοντα έμβρυα καλής ποιότητας. Η κρυοσυντήρηση εμβρύων δίνει τη δυνατότητα στο ζευγάρι να φυλάξει αυτά τα έμβρυα για κάποια μελλοντική προσπάθεια. Όταν χρησιμοποιούνται κρυοσυντηρημένα έμβρυα η γυναίκα δεν χρειάζεται να περάσει από την διαδικασία της διέγερσης ωοθηκών.
Τα έμβρυα που πρόκειται να κρυοσυντηρηθούν θα περάσουν από την διαδικασία κρυοσυντήρησης όπου τοποθετούνται σε διαδοχικά διαλύματα με κρυοπροστατευτικό υλικό και στη συνέχεια σε ειδικές παγιέτες που φέρουν τα στοιχεία (κωδικό, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία) της γυναίκας και φυλάσσονται σε δοχεία υγρού αζώτου. Στο κέντρο μας εφαρμόζεται η σύγχρονη μέθοδος κρυοσυντήρησης της υαλοποίησης (Vitrification). Όταν το ζευγάρι αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τα κατεψυγμένα έμβρυα, αυτά θα περάσουν από την διαδικασία απόψυξης.

Η διαδικασία της κρυοσυντήρησης-απόψυξης είναι επισφαλή για τα έμβρυα και ενδέχεται να υπάρξουν απώλειες κάποιων κυττάρων των εμβρύων. Βασική προϋπόθεση για την κρυοσυντήρηση εμβρύων είναι να υπάρχουν έμβρυα άριστης ή καλής ποιότητας γιατί αυτά έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν μετά την διαδικασία κρυοσυντήρησης- απόψυξης. Τα έμβρυα μπορούν να κρυοσυντηρηθούν σε όλα τα στάδια ανάπτυξης τους μέχρι και το στάδιο της βλαστοκύστης.