Αμνιοπαρακέντηση

 

Η αμνιοπαρακέντηση είναι η λήψη αμνιακού υγρού (το υγρό μέσα στο οποίο κολυμπά το βρέφος) για τη διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών του εμβρύου. Στο αμνιακό υγρό περιέχονται κύτταρα που προέρχονται από το έμβρυο, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μελέτη του γενετικού του υλικού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, γίνεται μεταξύ 16ης και 18ης εβδομάδας της κύησης.