Διαγνωστική Απόξεση

 

Η διαγνωστική απόξεση είναι μια χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία, μετά από διαστολή (άνοιγμα) του τραχήλου της μήτρας, ένα εργαλείο εισέρχεται στο εσωτερικό της μήτρας. Το εργαλείο χρησιμοποιείται για την αφαίρεση ιστού από το εσωτερικό της μήτρας. Η απόξεση γίνεται για τη διάγνωση ή και την θεραπεία διαφόρων παθήσεων, όπως η ανώμαλη αιμορραγία από τη μήτρα. Επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αυτόματες αποβολές. Με την απόξεση μπορούν να ληφθούν δείγματα ιστού από το εσωτερικό της μήτρας (ενδομήτριο), στα οποία πραγματοποιείται ιστολογική εξέταση, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ή όχι ανώμαλα κύτταρα.