Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος – NIPT

 

Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος. Με μια  αιμοληψία από τη μητέρα εξετάζουμε το γενετικό υλικό (DNA) του εμβρύου που κυκλοφορεί ελεύθερα (εκτός κυττάρων) στο αίμα της για τις πιο κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες και σύνδρομα. Μπορούμε πλέον με σιγουριά και εξελιγμένες μεθόδους μοριακής ανάλυσης να ανιχνεύσουμε: Το Σύνδρομο Down (τρισωμία 21) , το Σύνδρομο Edward’s (τρισωμία 18), το Σύνδρομο Patau (τρισωμία 13).