Ερευνητικό Έργο

 

Damaskos C, Garmpis N, Garmpi A, Nikolettos K, Sarantis P, Georgakopoulou VE, Nonni A, Schizas D, Antoniou EA, Karamouzis MV, Nikolettos N, Kontzoglou K, Patsouras A, Voutyritsa E, Syllaios A, Koustas E, Trakas N, Dimitroulis D.

J Pers Med. 2021 Jul 10;11(7):652 

 

Nikolettos K, Damaskos C, Garmpis N, Nikolettos N.

Minerva Obstet Gynecol. 2021 

 

Galaziou A, Filidou E, Spathakis M, Arvanitidis K, Arzou BC, Galazios G, Koutlaki N, Nikolettos N, Kolios G.

J Matern Fetal Neonatal Med. 2021  5:1-7

 

P Tsikouras…, T Nalbanti, Sachnova, A Alexiou, N  Nikolettos. 

Global Women’s Health 2021 

 

P Tsikouras,…, N Sachnova, M Koutsogiannis, N  Nikolettos. 

Caesarean Section 2021

 

P Tsikouras…, C Nikolettos, S Perente, P Peitsidis, N Nikolettos 

Advances in Minimally Invasive Surgery  2021 

 

  • Embryonic cell-free DNA (cfDNA) in spent culture medium for aneuploidy screening and its concordance with trophoectoderm biopsy in PGT-A cycles. 

A SialakoumaI KarakasiliotisV NtalaN NikolettosB Asimakopoulos

Human Reproduction, Volume 36, Issue Supplement_1, July 2021

  • Neonatal Birth Weight of the Woman as a ris Factor for Breast Cancer in her Life: a Case – Control Bicentric Study.

A Bothou,… N Nikolettos,  Tsikouras

Mater Sociomed. 2021;33(2):119-123

 

  • Can day 0 0f an ICSI cycle be indicative of laboratory outcome 

E Maziotis,…N. Nikolettos, K Pantos, B Asimakopoulos, M Simopoulou

IVF Worldwide Online Congress 2020

 

Maziotis E, Sfakianoudis K, Giannelou P, Grigoriadis S, Rapani A, Tsioulou P, Nikolettos K, Pantou A, Tiptiri-Kourpeti A, Koutsilieris M, Asimakopoulos B, Nikolettos N, Pantos K, Simopoulou M.

Sci Rep. 2020 Nov 9;10(1):19325

 

Garmpis N, Damaskos C, Garmpi A, Nikolettos K, Dimitroulis D, Diamantis E, Farmaki P, Patsouras A, Voutyritsa E, Syllaios A, Zografos CG, Antoniou EA, Nikolettos N, Kostakis A, Kontzoglou K, Schizas D, Nonni A.

In Vivo. 2020 ;34(4):1715-1727

 

Souftas V, Deuteraiou D, Anthoulaki X, Chalkidou A, Bothou A, Gaidatzi F, Tsypsianis G, Iatrakis G, Zervoudis S, Souftas D, Michalopoulos S, Vogiatzaki T, Galazios GNikolettos N, Tsikouras P.

Exp Ther Med. 2020;19(6):3684-3690

 

Korakaki D, Mouroutsos S, Tripsianis G, Nikolettos N, Asimakopoulos B.

Int J Fertil Steril. 2020;14(1):63-67 

 

Bothou, A.Zervoudis, S.Papakonstantinou, K., Nikolettos NTsikouras, P.Iatrakis, G.

 Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition,34(1), pp. 17-22, 2020

 

 

P. Tsikouras …, A TsarouchaG GalaziosN Nikolettos.   

Ment Health Fam Med  (2020) 16:935-949

 

  •  Tongue cancer  and pregnancy: Report of two cases in association with HPV infection and literature review. Is HPV vaccination necessary to prevent of tongue cancer?

Tsikouras,…P Petsidis, S Zervvoudis, N Nikolettos, K Vahtsevanos. 

Journal of  Systems and  Integrative Neuroscience,  2020, Vol 7: 1-9

 

P Tsikouras,…, G IatrakisG Galazios, I Astridis, N Nikolettos, K Vahtsevanons.  

Clin Obstetrics and Reproductive Medicine,2020 

 

P. Tsikouras, …, S Zervoudis, G Iatrakis, W Rath, N Nikolettos, V Souftas. 

Fibroids, 2020 

 

P Tsikouras,…, Sachnova, A Giatromanolaki, N Nikolettos

 Clin Obstet Gynecol Reprod Med  2020 

 

 P Tsikouras,…, S Zervoudis, G IatrakisG GalaziosN Nikolettos

 Tourism, 2020 

 

 P Tsikouras,…, S Zervoudis, G GalaziosN Nikolettos. 

Ment Health Gam Med (2020) 16: 1018-1032

 

P. Tsikouras …, K Nikolettos, S ZervoudisN Nikolettos.

Archives of Obstetrics and Gynaecology,  2020

 

Stavroglou,…, M Koutsogiannis, N Nikolettos, G Galazios, G, Drossos, A. Tsaroucha. 

Journal of Womens Health Dev,  2020 ;3(2):135-147

 

A Gerede…, I Papoulidis, A Athanasiadis, N Nikolettos

 Journal of Case Reports in Medicine  2020 

 

  • Breast milk suction pumping and a possible relation to breast cancer: A bicentric study. 

Bothou A.,Iatrakis G.,Zervoudis S.,Tsatsaris G.,Lykeridou K.,Deuteraiou D.,Galazios G.,Nikolettos N.,Tsikouras P.  

Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International EditionVolume 34, Issue 1, Pages 5 – 8, 2020

 

 

Damaskos C, Garmpi A, Nikolettos K, Vavourakis M, Diamantis E, Patsouras A, Farmaki P, Nonni A, Dimitroulis D, Mantas D, Antoniou EA, Nikolettos N, Kontzoglou K, Garmpis N.

Anticancer Res. 2019 Oct;39(10):5285-5296

 

Savvaki D, Taousani E, Goulis DG, Tsirou E, Voziki E, Douda H, Nikolettos N, Tokmakidis SP.

Hormones (Athens). 2018 Dec;17(4):521-529

 

Kalinderi K, Asimakopoulos B, Nikolettos N, Manolopoulos VG.

Reprod Sci. 2019 Oct;26(10):1313-1325

 

 

T Chartomatsidou,…, E Mbambas, LK Karagiannidis, N Nikolettos, E Papanikolaou. 

 Fertility and Sterility  2019, Vol 112, Issue 3, Supplement,E 439

 

V Sanoulis, N Nikolettos, N Vlahos. 

HJOG 2019,18(3),55-65

 

Kasapi E, Asimakopoulos B, Chatzimeletiou K, Petousis S, Panagiotidis Y, Prapas N, Nikolettos N.

Int J Fertil Steril. 2017 Jul-Sep;11(2):85-92

 

Kotanidis L, Nikolettos K, Petousis S, Asimakopoulos B, Chatzimitrou E, Kolios G, Nikolettos N.

J Endocrinol Invest. 2016 Dec;39(12):1459-1464

 

Kareli D, Pouliliou S, Liberis A, Nikas I, Psillaki A, Kontomanolis E, Nikolettos N, Galazios G, Lialiaris T.

J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 Nov;29(21):3496-505

 

Ntala V, Asimakopoulos B, Veletza S, Alexandris E, Karachaiou V, Nikolettos N.

Clin Exp Obstet Gynecol. 2015;42(4):437-41

 

Katergari SA, Passadakis P, Milousis A, Passadaki T, Asimakopoulos B, Mantatzis M, Prassopoulos P, Tripsianis G, Nikolettos N, Papachristou DN.

Endocr Res. 2015;40(3):127-32

 

Kotanidis L, Asimakopoulos B, Nikolettos N.

In Vivo. 2013 Nov-Dec;27(6):877-80

 

Kareli D, Pouliliou S, Nikas I, Psillaki A, Karelis A, Nikolettos N, Galazios G, Liberis V, Lialiaris T.

J Matern Fetal Neonatal Med. 2014 Jan;27(2):127-31

 

Asimakopoulos  B, Kotanidis L, Nikolettos N.

Hippokratia. 2013 Apr;17(2):169-70

 

Passadaki T, Asimakopoulos B, Zeginiadou T, Nikolettos N.

In Vivo. 2013 Mar-Apr;27(2):285-7

 

Panagiotidis Y, Vanderzwalmen P, Prapas Y, Kasapi E, Goudakou M, Papatheodorou A, Passadaki T, Petousis S, Nikolettos N, Veletza S, Prapas N, Maroulis G.

Reprod Biomed Online. 2013 May;26(5):470-6

 

Metallinou C, Köster F, Diedrich K, Nikolettos N, Asimakopoulos B.

In Vivo. 2012 Sep-Oct;26(5):835-9

 

Nikolettos N, Triantafillidis I, Karachaliou V, Koutsougeras G, Vakalopoulos I.

Clin Exp Obstet Gynecol. 2012;39(1):36-42

 

Gianisslis G, Simopoulou M, Vakalopoulos I, Zeginiadou T, Tripsianis G, Ktenidou-Kartali S, Nikolettos N, Asimakopoulos B.

Minerva Ginecol. 2011 Aug;63(4):339-42

 

Asimakopoulos B, Kotanidis L, Nikolettos N.

Fertil Steril. 2011 May;95(6):2123.e1-2

 

Asimakopoulos B, Demirel C, Felberbaum R, Waczek S, Nikolettos N, Köster F, Al-Hasani S, Diedrich K.

In Vivo. 2010 Jul-Aug;24(4):495-500

 

Kavallaris A, Mytas S, Chalvatzas N, Nikolettos N, Diedrich K, Bohlmann MK, Hornemann A.

Acta Obstet Gynecol Scand. 2010 Mar;89(3):390-2

 

Sivridis E, Stamos C, Fiska A, Nikolettos N, Koukourakis MI, Giatromanolaki A.

Med Oncol. 2010 Sep;27(3):578-84

 

Asimakopoulos B, Milousis A, Gioka T, Kabouromiti G, Gianisslis G, Troussa A, Simopoulou M, Katergari S, Tripsianis G, Nikolettos N.

Endocr J. 2009;56(3):425-33

 

Asimakopoulos B, Koster F, Felberbaum R, Tripsiannis G, Caglar GS, Nikolettos N, Al-Hasani S, Diedrich K.

Reprod Sci. 2009 Jan;16(1):113-9 

 

Pagonopoulou O, Efthimiadou A, Lambropoulou M, Papadopoulos N, Nikolettos NK.

In Vivo. 2008 Sep-Oct;22(5):587-91

 

Lialiaris T, Lyratzopoulos E, Papachristou F, Simopoulou M, Mourelatos C, Nikolettos N.

Mutagenesis. 2008 Sep;23(5):347-54

 

Katergari SA, Milousis A, Pagonopoulou O, Asimakopoulos B, Nikolettos NK.

Endocr J. 2008 Jul;55(3):439-53

 

Metallinou C, Asimakopoulos B, Schröer A, Nikolettos N.

Reprod Sci. 2007 Dec;14(8):737-49

 

Asimakopoulos B, Abu-Hassan D, Metzen E, Al-Hasani S, Diedrich K, Nikolettos N.

Fertil Steril. 2008 Jul;90(1):60-4

 

Caglar GS, Köster F, Schöpper B, Asimakopoulos B, Nehls B, Nikolettos N, Diedrich K, Al-Hasani S.

In Vivo. 2007 Nov-Dec;21(6):1075-80

 

Efthimiadou A, Pagonopoulou O, Lambropoulou M, Papadopoulos N, Nikolettos NK.

Clin Exp Pharmacol Physiol. 2007 Sep;34(9):866-9 

 

Tentes I, Asimakopoulos B, Mourvati E, Diedrich K, Al-Hasani S, Nikolettos N.

J Assist Reprod Genet. 2007 Jul;24(7):278-81

 

Nikolettos N, Asimakopoulos B, Köster F, Schöpper B, Schulz Ch, Caglar GS, Efthimiadou A, Pagonopoulou O, Diedrich K, Al-Hasani S.

Physiol Res. 2008;57(2):215-224

 

Asimakopoulos B, Köster F, Felberbaum R, Al-Hasani S, Diedrich K, Nikolettos N.

Hum Reprod. 2006 Dec;21(12):3091-5

 

Asimakopoulos B, Nikolettos N, Nehls B, Diedrich K, Al-Hasani S, Metzen E.

Fertil Steril. 2006 Sep;86(3):636-41

 

Efthimiadou A, Asimakopoulos BNikolettos N, Giatromanolaki A, Sivridis E, Lialiaris TS, Papachristou DN, Kontoleon E.

J Sports Sci. 2006 Aug;24(8):849-54

 

Pagonopoulou O, Efthimiadou A, Asimakopoulos B, Nikolettos NK.

Neurosci Res. 2006 Sep;56(1):14-20

 

Nikolettos N, Asimakopoulos B, Papastefanou IS.

J Soc Gynecol Investig. 2006 Jul;13(5):317-28

  

Asimakopoulos B, Schöpper B, Dawson A, Caglar GS, Vakalopoulos I, Al-Hasani S, Diedrich K, Nikolettos N.

J Endocrinol Invest. 2006 May;29(5):RC5-8

 

Efthimiadou A, Nikolettos NK, Lambropoulou M, Papadopoulos N, Kontoleon E.

Br J Sports Med. 2006 Apr;40(4):355-358

 

Efthimiadou A, Lambropoulou M, Pagonopoulou O, Vakalopoulos I, Papadopoulos N, Nikolettos N.

In Vivo. 2006 ;20(2):265-9

 

Efthimiadou A, Asimakopoulos B, Nikolettos N, Giatromanolaki A, Sivridis E, Papachristou DN, Kontoleon E.

Br J Sports Med. 2006 Jan;40(1):35-9

 

Karydis S, Asimakopoulos B, Papadopoulos N, Vakalopoulos I, Al-Hasani S, Nikolettos N.

In Vivo. 2005;19(5):921-5

 

Lambropoulou M, Alexiadis G, Limberis V, Nikolettos N, Tripsianis G.

Histol Histopathol. 2005 Jul;20(3):753-9

 

Caglar GS, Asimakopoulos B, Nikolettos N, Diedrich K, Al-Hasani S.

Reprod Biomed Online. 2005 Jun;10(6):774-85

  

Caglar GS, Hammadeh M, Asimakopoulos B, Nikolettos N, Diedrich K, Al-Hassani S.

In Vivo. 2005 May-Jun;19(3):623-30

 

Dafopoulos K, Griesinger G, Schultze-Mosgau A, Orief Y, Schöpper B, Nikolettos N, Diedrich K, Al-Hasani S.

Reprod Biomed Online. 2005 Apr;10(4):461-6 

 

Dafopoulos K, Griesinger G, Schultze-Mosgau A, Orief Y, Schöpper B, Nikolettos N, Diedrich K, Al-Hasani S.

Reprod Biomed Online. 2005 Apr;10(4):455-60

 

Caglar GS, Asimakopoulos B, Nikolettos N, Diedrich K, Al-Hasani S.

Reprod Biomed Online. 2005 Mar;10(3):381-8

 

Asimakopoulos B, Nikolettos N, Papachristou DN, Simopoulou M, Al-Hasani S, Diedrich K.

Physiol Res. 2005;54(3):263-70 

 

Efthimiadou A, Asimakopoulos B, Nikolettos N, Giatromanolaki A, Sivridis E, Lialiaris TS, Papachristou DN, Kontoleon E.

In Vivo. 2004 Nov-Dec;18(6):825-9

 

Nikolettos N, Asimakopoulos B, Nicolettos N, Efthimiadou A, Mourvati E, Demirel C.

In Vivo. 2004 Sep-Oct;18(5):667-73

 

Nikolettos N, Asimakopoulos B, Diedrich K, Al-Hasani S.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004 Feb 10;112(2):185-8

 

Nikolettos N, Asimakopoulos B, Simopoulou M, Al-Hasani S, Diedrich K.

Arch Gynecol Obstet. 2004 Sep;270(2):69-73

 

Nikolettos N, Asimakopoulos B, Simopoulou M, Al-Hasani S.

Clin Exp Obstet Gynecol. 2004;31(1):79-80

 

Nikolettos N, Asimakopoulos B, Simopoulou M, al-Hasani S.

In Vivo. 2003 Nov-Dec;17(6):655-8

 

Tentes I, Asimakopoulos B, Hellman U, Nikolettos N, Kortsaris A, Kontoleon-Vakalopoulou E.

In Vivo. 2003 Nov-Dec;17(6):601-8

 

Al-Hasani S, Asimakopoulos B, Nikolettos N, Diedrich K.

Acta Obstet Gynecol Scand. 2003 Sep;82(9):845-9

 

Nikolettos N, Asimakopoulos B, Hatzissabas I.

Hum Reprod. 2003;18(5):933-6

 

Asimakopoulos BNikolettos N, Al-Hasani S.

Hum Reprod. 2003 Apr;18(4):892-3 

 

Asimakopoulos B, Al-Hasani S, Nikolettos N, Diedrich K.

Arch Gynecol Obstet. 2003;268(3):168-71

 

Nikolettos N, Asimakopoulos B, Tentes L, Schöpper B, al-Hasani S.

In Vivo. 2003;17(2):201-4

 

Nikolettos N, Asimakopoulos B, Vakalopoulos I, Orologa M, Hatzissabas I.

Clin Exp Obstet Gynecol. 2003;30(4):226-8

 

Asimakopoulos B, Simopoulou M, Al-Hasani S, Nikolettos N.

Folia Med (Plovdiv). 2003;45(1):25-9

 

Asimakopoulos B, Nikolettos N, al-Hasani S, Diedrich K.

In Vivo. 2003;17(1):89-92

 

Nikolettos N, Asimakopoulos B, Vakalopoulos I, Simopoulou M.

Clin Exp Obstet Gynecol. 2002;29(4):290-2

 

Asimakopoulos BNikolettos N, Al-Hasani S.

Reprod Biomed Online. 2002;5 Suppl 1:52-6

 

Nikolettos N, Al-Hasani S, Küpker W, Vakalopoulos I, Asimakopoulos B, Fornara P, Diedrich K.

Clin Exp Obstet Gynecol. 2002;29(2):131-4

 

Nikolettos N, Al-Hasani S, Fornara P, Vakalopoulos I, Asimakopoulos B, Diedrich K.

Clin Exp Obstet Gynecol. 2002;29(2):126-30

 

Nikolettos N, Al-Hasani S, Felberbaum R, Demirel LC, Kupker W, Montzka P, Xia YX, Schopper B, Sturm R, Diedrich K.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2001;97(2):202-7 

 

Nikolettos N, Al-Hasani S.

Mol Cell Endocrinol. 2000;169(1-2):55-62

  

Nikolettos N, Al-Hasani S, Felberbaum R, Demirel LC, Riethmüller-Winzen H, Reissmann T, Schöpper B, Sturm R, Diedrich K.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2000;93(1):91-5

 

Nikolettos N, Al-Hasani S, Demirel C, Küpker W, Bals-Pratsch M, Sandmann J, Fornara P, Schöpper B, Sturm R, Diedrich K.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2000;92(2):259-64 

 

Nikolettos N, Kupker W, Al-Hasani S, Demirel LC, Schöpper B, Sturm R, Diedrich K.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2000 ;91(2):177-82

 

Küpker W, Al-Hasani S, Schöpper B, Nikolettos N, Diedrich K.

Urologe A. 1999;38(6):575-82

 

Nikolettos N, Küpker W, Demirel C, Schöpper B, Blasig C, Sturm R, Felberbaum R, Bauer O, Diedrich K, Al-Hasani S.

Hum Reprod. 1999 ;14 Suppl 1:47-70

 

Küpker W, Schwinger E, Hiort O, Ludwig M, Nikolettos N, Schlegel PN, Diedrich K.

Hum Reprod. 1999;14 Suppl 1:24-37

 

Nikolettos N, Al-Hasani S, Baukloh V, Schöpper B, Demirel LC, Baban N, Sturm R, Rudolf K, Tomalak K, Tinneberg HR, Diedrich K.

Hum Reprod. 1999;14(9):2293-6 

 

Al-Hasani S, Demirel LC, Schöpper B, Bals-Pratsch M, Nikolettos N, Küpker W, Ugur M, Sturm R, Diedrich K.

Hum Reprod. 1999;14(8):2031-5