Δωρεά ωαρίων

Οι κύριες ενδείξεις για δωρεά ωαρίων είναι η πρόωρη εμμηνόπαυση, οι επανειλημμένες αποτυχίες σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση, οι ασθενείς με πτωχή ανταπόκριση στη χορήγηση γοναδοτροπινών, οι γυναίκες με σύνδρομο Turner, οι εμμηνοπαυσιακές γυναίκες και οι χειρουργικές επεμβάσεις ωοθηκών, χημειοθεραπεία ή και ακτινοβολία.

Η δωρεά ωαρίων είναι ανώνυμη διαδικασία στην Ελλάδα, έτσι το ζευγάρι δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία της δότριας, ούτε η δότρια γνωρίζει τα στοιχεία του ζευγαριού και αργότερα του παιδιού που μπορεί να γεννηθεί από αυτή τη μέθοδο.

Η δότρια ωαρίων περνάει από την διαδικασία της διέγερσης ωοθηκών και της ωοληψίας. Tα ωάρια που συλλέγονται δωρίζονται στο ζευγάρι, γονιμοποιούνται με το σπέρμα του συζύγου και τα έμβρυα που προκύπτουν μεταφέρονται στη μήτρα της συζύγου.

Οι δότριες ωαρίων είναι γυναίκες νεαρής ηλικίας που οικειοθελώς προσφέρουν τα ωάριά τους σε ζευγάρια που τα χρειάζονται. Πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα δωρεάς, οι δότριες είναι απαραίτητο να περάσουν από κάποιες εξετάσεις όπως ιολογικός ελέγχος και έλεγχος για σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες (HIV Ι-ΙΙ, ηπατίτιδα, σύφιλη,χλαμύδια,ουρεόπλασμα, CMV, βλεννόροια).