Καλλιέργεια βλαστοκύστεων

Είναι δυνατόν να παραταθεί ο χρόνος καλλιέργειας των εμβρύων μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης.

Σε αυτό το στάδιο τα έμβρυα έχουν φτάσει 5-6 ημέρες μετά γονιμοποίηση. Τα έμβρυα περιέχουν 60-200 κύτταρα και τα οποία έχουν διαφοροποιηθεί σε δυο ομάδες κυττάρων, την τροφοβλάστη που βρίσκεται στην περιφέρεια της βλαστοκύστης και θα εξελιχθεί στον πλακούντα, και τον εμβρυϊκό πόλο από όπου θα διαμορφωθεί το κύημα.

Τα έμβρυα που φτάνουν στο στάδιο της βλαστοκύστης θεωρείται ότι έχουν καλύτερη δυναμική εξέλιξης και σε μερικά ζευγάρια προτείνεται ως επιλογή εμβυομεταφορά την 5η ή 6η ημέρα μετά την ωοληψία
.