Έλεγχος γονιμοποίησης

16-18 ώρες περίπου μετά την επαφή ωαρίου και σπερματοζωαρίου γίνεται ο έλεγχος της γονιμοποίησης. Η ύπαρξη δύο προπυρήνων στο κέντρο του ωαρίου δηλώνει την επίτευξη φυσιολογικής γονιμοποίησης.