Καλλιέργεια εμβρύων

Στη συνέχεια τα φυσιολογικά γονιμοποιημένα ωάρια τοποθετούνται σε νέο θρεπτικό υλικό και φυλάσσονται σε κατάλληλες συνθήκες.

Ο εμβρυολόγος παρακολουθεί καθημερινά τα έμβρυα που προκύπτουν από τα γονιμοποιημένα ωάρια και αξιολογεί την ανάπτυξή τους.
Περίπου 24 ώρες μετά την γονιμοποίηση τα έμβρυα αναμένεται να έχουν περάσει από την πρώτη διαίρεση και να βρίσκονται στο στάδιο των 2-4 κυττάρων. Την τρίτη ημέρα μετά την γονιμοποίηση τα έμβρυα θα έχουν φτάσει τα 4-8 κύτταρα. Τα έμβρυα αξιολογούνται ανάλογα με την μορφολογία τους και τον ρυθμό ανάπτυξής τους. Τις περισσότερες φορές επιλέγονται έμβρυα τρίτης ημέρας για να επανατοποθετηθούν στη μήτρα της γυναίκας.