Ανεξήγητη Υπογονιμότητα

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε την περίπτωση της ανεξήγητης υπογονιμότητας που πλήττει περίπου το 5-10% των σημερινών ζευγαριών. Στα ζευγάρια αυτά παρατηρείται αδυναμία σύλληψης παρόλο που από την  διερεύνηση του υπογόνιμου ζευγαριού δεν έχει διαπιστωθεί κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα.